Tot nu toe hebben we vier nestjes gehad. Het eerste was in 2000 met Marple en Hastings. Uit dat nestje stamde Bangle nog, die vrij kort voor haar 17e verjaardag overleed.

Van Lynne en James kregen we in oktober 2013 een nestje van 8 pups, waarvan Calli is gebleven.

Van Abby en James kregen we een nestje van 5, ook in oktober 2013. Hoewel Daisy oorspronkelijk bleef, hebben we voor haar later een beter adres gevonden.

In oktober 2017 kreeg Calli een nestje met vijf reutjes en één teefje. De pups uit dit E-nest zijn allemaal heel goed terechtgekomen. Twee reutjes zijn naar Duitsland verhuisd, en het teefje Aina (Sukelyas Eeyore) is naar Zweden gegaan.

In 2019 kregen we het D-Day nest (geboren op 6 juni). Alle kregen een naam die doet herinneren aan de invasie op die dag. Wederom 6 puppies, waarvan 2 reutjes en 6 teefjes. Ook dit nest heeft de gedroomde eigenaren gekregen. Juno en Mila vertrokken naar Duitsland, Onni naar Finland. Intussen is Onni ook alweer vader van twee nestjes.

Ons (voorlopig?) laatste nest werd geboren in november 2020. Ook nu weer fantastische eigenaren. Één reutje (Sky) en één teefje (Treeske) gingen naar Belgische eigenaren. En één teefje (Toffee)  ging haar halfzus Juno gezelschap houden.

Till now we had 5 litters. The first litter was back as far as in 2000, out of Marple and Hastings. From this litter Bangle originated. She passed away shortly before she could celebrate her 17th birthday. 

From Lynne and James, we had a litter of 8 in October 2013, from which Calli stayed with us.

Abby and James surprised us with a litter of 5, also in October 2013. Although Daisy stayed, we later found her a better home.

In February 2017 Calli had her first litter with five dogs and one bitch. The puppies from this E-litter now have great homes with the best owners one could wish. Two dogs moved to Germany, the bitch Aina (Sukelyas Eeyore) moved to Sweden.

In 2019, our D-day litter was born. The names of the puppies all refer to the beaches of Normandy during the invasion. Juno and Mila (Normandy) went to Germany, Onni (Omaha) left for Finland.

Our (maybe?) last litter was born in November 2020. Again we have fabulous owners. A male went to Belgium (Sky), a female (Treeske) switches residence between The Netherlands and Spain, and Toffee went to her halfsister Juno.