Geboren op 16-11-2020

Gwynn was de kleinste van het nest, maar na een trage start (ze viel na haar geboorte twee dagen lang alleen nog maar af) kwam ze op stoom en volgde ze qua gewicht haar broertjes en zusjes, zij het dat ze de opgelopen achterstand niet meer goed kon maken. Zij vertrok op de leeftijd van zo'n 8 weken naar haar nieuwe adres, maar na zo'n maand of vijf bleek, dat de combinatie met een van de andere honden geen gelukkige was. We hebben haar teruggehaald met de intentie om haar te herplaatsen, maar ze paste zich zo snel aan, dat we het niet over ons hart konden verkrijgen om haar weer te laten gaan: ze is gebleven en is nu een integraal onderdeel van onze roedel.

Met de komst van Gwynn, die intussen omgedoopt is in Gina (een Lynne en een Gwynn in één roedel bekt niet lekker), zouden er in de toekomst mogelijk kansen liggen om een nestje met haar te fokken. Maar dat hangt helemaal af van haar gezondheidstesten. En die blijken uitstekend te zijn. Bij de patellatest kreeg ze een 0/0, en bij de ECVO test werden geen afwijkingen gevonden. Verder is ze vrij van de CH-CEA en de PLL mutatie.