Er zijn een paar gezondheidsproblemen die voor de Heeler een bedreiging vormen. Primaire lensluxatie (PLL) is in mijn ogen de belangrijkste.

Primary Lens Luxation (PLL)

Primaire Lens Luxatie (PLL) is een ernstig probleem. De bandjes die de lens op zijn plek houden, breken langzamerhand allemaal, waardoor de lens losraakt. Blindheid is in de meeste gevallen onvermijdelijk. De aandoening is erfelijk.

Het ras werd ernstig door de aandoening bedreigd. PLL treedt meestal pas op als de hond ouder is dan drie jaar, dus vaak is met zo'n lijder al gefokt. Intussen is voor deze aandoening een DNA-test beschikbaar. Helaas wijst alles erop dat er nog een tweede vorm binnen het ras aanwezig is, maar gelukkig komt deze minder vaak voor.

Hoewel de aandoening lange tijd niet echt serieus genomen werd, is men er wereldwijd goed mee bezig zijn. De tweede mutatie, waar dus nog geen DNA-test voor is, is echter nog niet bij iederen in de volle omvang doorgedrongen.

De DNA-test en de klinische oogtest volgens het ECVO-protocol zijn in Nederland en Finland verplicht. 

Collie Eye Anomaly (CEA)

Collie Eye Anomaly (CEA) is een aandoening van het netvlies. CEA is het best te diagnosticeren op jonge leeftijd, namelijk rond de 7 weken, dus als een fokker zijn pups laat testen, kan een pupkoper de uitslag van een klinische test weten als hij de pup ophaalt. Later wordt de diagnose moeilijker. Er is intussen ook een DNA-test beschikbaar.

CEA beschouw ik niet als een van de ernstige oogafwijkingen. Ik heb nog niet gehoord dat een hond met CEA slecht zou zien. Daarnaast kan de aandoening door de verschillende beschikbare diagnoseopties relatief gemakkelijk worden weggefokt.

De klinische puppy-test, waarmee CEA bij een pup kan worden vastgesteld, is in Nederland en Finland verplicht. De DNA-test voor CEA is niet verplicht, maar is wel aan te bevelen.

Persistent Pupillary Membrane (PPM)

Bij de Heelers blijven soms wat resten van een foetaal vlies op het oog zitten. Ook hiervan ondervinden de honden normaal gesproken geen last. In uitzonderingsgevallen kan er cataract ontstaan. Ik heb dit nog nooit gehoord bij de Heelers.

De PPM kan eenvoudig worden gediagnosticeerd bij de puppy-oogtest.

Patellaluxatie

Patellaluxatie (losschietende knieschijf): graad 2 en hoger zijn in Nederland uitgesloten voor de fok.

Weinig tot zeer weinig voorkomende maar wel gemelde problemen

Dan zijn er nog wat aandoeningen die, afgaande op het aantal meldingen, weinig voorkomen. Ik noem er twee:

  • Epilepsie: honden met epilepsie zijn uitgesloten voor de fok.
  • Paroxysmale Gluten Sensitive Dyskinesia: een bewegingsstoornis die soms verwardwordt met epilepsie. Een gluten-vrij dieet zal hierbij goed helpen.