• 2013: PLL ADAMTS17 vrij via de ouders
 • 2013: CEA vrij via de ouders
 • 2013: Vrij van alle erfelijke oogaandoeningen (ECVO, puppytest)
 • 2015: PL 0/0
 • 2016: Vrij van alle erfelijke oogaandoeningen (ECVO, 6-10-2016) 
 • 2016: PL 0/0 (definitieve uitslag, 14-10-2016)

 • 2013: PLL ADAMTS17 free by parentage
 • 2013: CEA free by parentage
 • 2013: Free of all inherited eye diseases (ECVO, puppy test)
 • 2015: PL 0/0
 • 2016: Free of all inherited eye diseases (ECVO, 6-10-2016) 
 • 2016: PL 0/0 (definitive result, 14-10-2016)