Geboren 2 januari 2004; overleden 20 oktober 2020


De reden voor Geena

Na Marple's diagnose PLL waren we terneer-geslagen. We waren er ook van overtuigd dat we nooit meer een Heeler zouden nemen. Maar zeg nooit nooit.... We ontmoetten via internet Sirpa Mäkelä in Finland. Haar nest had, volgens het RTR systeem, een erg laag risico op PLL. We besloten onmiddellijk dat dit een goede kans voor een nieuw begin kon zijn.

Het RTR systeem is ooit door mij in samenwerking met enkele Heeler-liefhebbers ontwikkeld om een risico-inschatting t.a.v. PLL te kunnen maken.

We realiseren ons volledig dat het RTR systeem niet gevalideerd is als voorspellende tool, maar het is beter dan niets. Ik geloof er heilig in dat de RTR-waarden mede een basis vormen om beslissingen op te baseren. In ieder geval besloten wij op basis van dit systeem Geena te kopen en hoopten dat ze voor altijd vrij zou blijven van deze dramatische aandoening.

De entree

De kennismaking met Marple, Bangle and Hastings ging soepeltjes, en zelfs Sissy was vriendelijk. Het enige incident op dag 1 was om eten, zoals gebruikelijk.

De indruk van Geena was positief: ze was open, kende geen angst, en was niet langer dan 3 seconden ergens van onder de indruk. Ze is gek op mensen. Ze is zoals wij een hond graag zien.

Water, water, water

Geena is met name gek op water. Ze houdt van zwemmen en op z'n tijd een gevecht met de tuinsproeier.

Helaas

Geena's knieën werden onderzocht en ze testte PL-vrij. Desondanks hebben we niet met haar gefokt, eerst vanwege persoonlijke redenen, en later omdat ze op de leeftijd van 4 jaar een lichte vorm van epilepsie ontwikkelde. Ze is nu gesteriliseerd.

Uiteindelijk hebben we haar laten inslapen wegen nierfalen, dreigend hartfalen en pancreasproblemen.